Ako postupovať pri likvidácii spoločnosti?

Bankrot a likvidácia spoločnosti

Náležitosti likvidácie spoločnosti

Možno zvažujete ako najjednoduchšie ukončiť vašu podnikateľskú činnosť, či už je to z dôvodu odchodu do dôchodku alebo ste sa rozhodli venovať niečomu inému, prípadne sa vám v podnikaní nedarilo, čo môže byť spôsobené aj súčasným stavom po pandémii, kedy muselo veľa podnikateľov ukončiť svoj biznis. Pozrime sa teda na spôsob likvidácie spoločnosti bližšie, čo to všetko obnáša a ktoré úkony vám pri tom neminú. Likvidácia spoločnosti musí byť urobená zodpovedne.

Čo je to likvidácia spoločnosti?

Likvidácia spoločnosti a vysporiadanie záväzkov
Financie na likvidáciu spoločnosti

Likvidácia spoločnosti je vlastne spôsob vysporiadania majetku a vašich záväzkov smerom k veriteľom, pričom podmienkou na likvidáciu je dostatok majetku na vyplatenie všetkých vašich záväzkov. Ak chce teda vaša firma vstúpiť do likvidácie, musí byť tento zapísaný v Obchodnom registri, predtým si však musíte zvoliť likvidátora, ktorý bude mať všetky potrebné úkony na starosti a bude zodpovedať za celý proces likvidácie . Na úplnom začiatku by ste si mali zistiť aký je účtovný stav spoločnosti. Po vstupe firmy do likvidácie, je nutné to písomne oznámiť svojim veriteľom a uverejniť  v Obchodnom vestníku a dať na vedomie aj daňovému úradu. Na základe tohto sa môžu o svoje pohľadávky prihlásiť všetci vaši prípadní veritelia. Likvidátor by mal zhotoviť kompletný zoznam majetku a pohľadávok spoločnosti, ďalej by malo dôjsť k schváleniu mimoriadnej účtovnej závierky a aj podanie mimoriadneho daňového priznania na daňový úrad. Až po úplnom splnení všetkých povinností je možné podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra a tým pádom spoločnosť zákonne zanikne.

Likvidácia vám dá zabrať

Na splnenie a vykonanie všetkých potrebných úkonov budete potrebovať množstvo času aj energie, časový odhad pokým celá likvidácia prebehne a uplynú zákonné lehoty je okolo šesť mesiacov ale môže to trvať aj dlhšie. Často k tomu potrebujete  pomoc právnikov alebo dobrého účtovníka, pretože všetky dokumenty a výkazy musia spĺňať právoplatné zákony a smernice. Na komunikáciu s daňovým úradom sa vám zídu aj skúsenosti s elektronickou komunikáciou, čo nie každý vie. Ak si veľmi netrúfate na absolvovanie celého tohto procesu a zároveň si chcete byť istý, že celá likvidácia prebehne čo možno najrýchlejšie a najmä právne korektne, môže toto za vás vykonať firma, ktorá sa likvidáciou spoločností zaoberá. Skúste kliknúť na stránku https://www.easystart.sk  kde nájdete všetky potrebné informácie.

Related Post