Máte vlhké múry? Odvodnenie domu vás neminie

Spoľahlivé odvodnenie domu

Pri odvodnení domu sa obráťte na odborníkov

Nájsť vhodný stavebný pozemok býva čoraz väčší problém. Veľa stavebných pozemkov je umiestňovaných na miestach, kde sa v minulosti s výstavbou vôbec nerátalo. Sú to napríklad pozemky v blízkosti vodných plôch či šikmé pozemky. A práve tu môže majiteľov vážne potrápiť spodná voda, odvodnenie pozemku a pri zanedbaní odvodnenia pozemku budú musieť pristúpiť k odvodneniu domu. No nie len pri zanedbaní odvodnenia pozemku. Spodná voda sa môže objaviť kedykoľvek a znepríjemniť život obyvateľom domu. Odvodnenie domu je veľmi zložitý proces a je dobré mu predchádzať.

Povrchová voda, podzemná voda a odvodnenie domu

Správne odvodnenie domu ochráni váš dom do budúcnosti
Ako postupovať pri odvodnení domu?

Povrchová voda môže byť problémom v domoch postavených v spodnej časti šikmých pozemkov. Predchádzať tomuto problému je jednoduchšie ako pri spodnej vode. Tu postačí len súbor žľabov, ktoré povrchovú vodu odvedú preč pri veľkých prívalových dažďoch. Pri rovných pozemkoch povrchová voda problémom zväčša nebýva, nakoľko vsiakne do podložia. S podzemnou vodou je problém ak sa nachádza v hĺbke základov. Podzemná voda sa bežne nachádza v hlbších častiach pôdy. Ak je však v hĺbke základov domu a tento problém sa nerieši, môže postupom času úplne znehodnotiť celú stavbu domu. Pri zistení spodnej vody pri kopaní základov, je nevyhnutné túto skutočnosť skonzultovať s projektantom alebo so stavebným dozorom, ktorí navrhnú vhodné riešenie problému. Ak sa výskyt spodnej vody predpokladá ešte pred kreslením projektu je dobre požiadať geológa o vypracovanie posudku. Takto už projektant bude dopredu vedieť, s čím môže pracovať a realizácia stavby nemusí čakať. Problémy s výskytom spodnej vody sa nemusia objaviť hneď. Stavebný materiál bude postupne ako špongia nasávať vodu a následkom bude vlhnutie stien, odlupovanie maľovky, opadávanie omietky ale čo je horšie aj výskyt plesní, ktoré narobia vážne problémy všetkým obyvateľom domu. Odvodnenie domu je následné riešenie, ktoré však netreba odkladať. Čím skôr sa začne riešiť, tým lepšie pre celú stavbu. Tento problém riešia odborníci, ktorí navrhnú potrebný postup, Vychádza z celkovej izolácie základov, v odvedení spodnej vody a vysušení stien. Je to finančne náročnejší krok v porovnaní s odvodnením pozemku. V prípade ak máte problém so spodnou vodou a chcete riešiť odvodnenie domu, navštívte nasledujúcu internetovú stránku, požiadajte nezáväzne o vypracovanie cenovej ponuky a získajte tak viac informácií: https://www.zemne-vyskove.sk/.

Related Post