Strešná krytina ako koruna celého domu

Tmavá strešná kytina

Materiál na strešnú krytinu

O streche sa vo všeobecnosti hovorí, že je korunou celého domu. Musí byť zhotovená podľa predstáv investora, podľa projektovej dokumentácie. V súčasnosti sa už riešia rôzne druhy striech –  s možnosťou parkovania, či s nasadeným trávnikom a využitím v podobe terasy. No nie každá strecha je na takýto účel vhodná. Pri riešení strechy je mimoriadne dôležitý výber vhodnej strešnej krytiny. Strešná krytina je investícia jeden krát za život, takže asi každý od nej očakáva, že musí byť odolná, funkčná a v neposlednom rade aj pekná.

Druhy strešných krytín

Strešná krytina z betónu či keramiky
Typy strešnej krytiny

Súčasný trh ponúka naozaj celú škály rôznych druhov strešnej krytiny. Líšia sa tvarom farbou, veľkosťou, základným materiálom alebo aj povrchovou úpravou. Je možnosť výberu z keramických alebo betónových škridiel, plechových, asfaltových pásov, bridlice, ale aj z prírodných materiálov ako je drevo či slama. Ako už v úvode bolo uvedené, nie každý druh strešnej krytiny je vhodný na akúkoľvek strechu. Na jednotlivej krytine je vždy uvedené, na aký typ strechy je vhodná, podľa sklonu strechy. Krytinu je možné v niektorých prípadoch inštalovať aj na strechu s nižším sklonom strechy na aký je určená, avšak v tomto prípade je nevyhnutné vykonať určité opatrenia na vytvorenie vodotesného podstrešia, čo sa v konečnom dôsledku spája s navýšením výrobných nákladov. Strešná krytina ako každý materiál vyžaduje určitú dávku údržby podľa  druh materiálu z ktorého je zhotovená. Prírodné materiály ako drevo  a slama vyžadujú priam pravidelnú údržbu a ošetrenie proti škodcom. Plechovú strechu je potrebné pravidelne prezrieť, skontrolovať tesnenia pri skrutkách a poškodené vymeniť, škridle je potrebné pravidelne prezrieť a vymeniť poškodené a popraskané kusy a podobne. Nemej dôležitý je aj celkový vzhľad strešnej krytiny.  Súčasný trh ponúka rôzne materiály ale aj farebné odtiene, tvary a štýly striech. Strechu je tak možné zladiť k celkovému vzhľadu domu, či farbe. Stavbu, či výmenu strešnej krytiny sa rozhodne odporúča prenechať odborníkom, ktorí majú určité zručnosti a dostatok vedomostí v danej oblasti. Viac informácií o strechách a strešných krytinách, druhoch, typoch, zateplení, s množstvom mimoriadne zaujímavých a poučných článkov sa dozviete po navštívení nasledujúcej internetovej stránky:  https://krytina.sk/

Related Post